ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3, 4) ประจำปี พ.ศ. 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
ได้ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3, 4)
ประจำปี พ.ศ. 2565 ไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
เจ้าของทรัพย์สินสามารถตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านได้ที่บอร์ดประกาศ บริเวณด้านหน้าห้องกองคลัง หรือติดต่อด้านในได้ที่ 😊
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

0

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
0

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

0

กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมชุดจิอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

วันที่  5-7 สิงหาคม  พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมชุดจิอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0
Page 1 of 9 12345...»