ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

Posted by:

0

โครงการ Big Cleaning Day

Posted by:

วันที่ 15 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร นำโดยนายดิเรก ประดิษฐ์ นายกอบต.ข้าวสาร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.ข้าวสาร ดำเนินการ โครงการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

0

คำสั่งมอบหมายอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Posted by:

0

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมในท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมในท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ 2565

0

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร โดยนายดิเรก ประดิษฐ์ นายกอบต.ข้าวสาร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเม็ก หมู่ที่ 1 พร้อมกันทำความสะอาดบริเวรวัดป่าธรรมวิเวก ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565

0
Page 1 of 13 12345...»