ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted by:

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และ อสม. ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด่อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

 

0

ซ่อมแซม ถนนที่ชำรุด ในเขตพื้นที่ อบต.ข้าวสาร

Posted by:

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายดิเรก ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร มอบหมายให้นายทวีทรัพย์ จันทรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง กำลังดำเนินการซ่อมแซมถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางการเกษตร ให้มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ครับ

0

สำรวจพื้นที่ถนน ที่ชำรุด ในเขตพื้นที่ อบต.ข้าวสาร

Posted by:

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายดิเรก ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร มอบหมายให้นายทวีทรัพย์ จันทรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร นำเจ้าหน้าที่ พนักงานกองช่าง ออกสำรวจพื้นที่ถนน ที่ชำรุด ในเขตพื้นที่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 9 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนและใส่หินรุกรัง

0

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

Posted by:

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่ตำบลข้าวสาร โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนเครื่องจักรกล พร้อมบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางการเกษตร ให้มีความสะดวกสบายในการเดินทาง

0

โครงการสนุกคิดวิทยาศาสตร์ “พัดลมพลังงานแสงอาทิตย์”

Posted by:

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสภาเด็กตำบลข้าวสารได้จัดโครงการสนุกคิดวิทยาศาสตร์ “พัดลมพลังงานแสงอาทิตย์” โดยมี นายทวีทรัพย์  จันทรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน โครงการสนุกคิดวิทยาศาสตร์ “พัดลมพลังงานแสงอาทิตย์”

0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ สำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ สำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2564

0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564

0
Page 1 of 11 12345...»