ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic concrete) บ้านดอนหอ หมู่ 7 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic concrete) บ้านดอนหอ หมู่ 7 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

0

ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic concrete) บ้านดอนหอ หมู่ 6 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic concrete) บ้านดอนหอ หมู่ 6 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

0

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

Posted by:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

0

รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

Posted by:

รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

0

รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

Posted by:

รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

0

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

Posted by:

เอกสารแนบ : เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

0

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เอกสารแนบ : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
Page 1 of 5 12345