เรื่อง บก.01 โครงการสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร พร้อมรื้อถอนโรงจอดรถเดิม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเข็ง หมู่ที่ 3 ถึงสะพานคอนกรีตข้ามห้วยงาว ตำบลข้าวสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

เอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2566 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเข็ง หมู่ที่ 3 ถึงสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยงาว ตำบลข้าวสาร

Posted by:

0

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเข็ง หมู่ที่ 3 ถึงสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยงาว ตำบลข้าวสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

Posted by:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

Posted by:

0
Page 1 of 17 12345...»