จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมท่อ คสล. บ้านหินตั้ง หมู่ 5 จากบ้านนางบุญเพ็ง เสนาชัย ถึงบ้านนายวิเชียร อินกอง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเม็ก หมู่ 1 จุดที่ 1 จากบ้านนายสกุล นาราช ถึง บ้านนายสกุล นาราช ถนนกว้าง 3 เมตร จุดที่ 2 จากบ้านนายดำ สีผิว ถึงนานางสมปอง พรมขันต์ ถนนกว้าง 4 เมตร ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

สถิติการมาใช้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

สถิติการมาใช้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

0