ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

Posted by:

0

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมในท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมในท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ 2565

0

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร โดยนายดิเรก ประดิษฐ์ นายกอบต.ข้าวสาร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเม็ก หมู่ที่ 1 พร้อมกันทำความสะอาดบริเวรวัดป่าธรรมวิเวก ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565

0

ยินดีต้อนรับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

Posted by:

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.
นายดิเรก ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ในโอกาสที่ นางลักษณาวดี สิงคลีประภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร โดยมีเพื่อนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
0

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2

Posted by:

⏰วันที่ 15 สิงหาคม 65 เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2
โดย นายดิเรก ประดิษฐ์ นายกอบต.ข้าวสาร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ข้าวสาร
0

อัดยางมะตอยตามถนน หมู่ 3 และ หมู่ 4 เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัย

Posted by:

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร โดยนายดิเรก ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร มอบหมายให้ นายทวีทรัพย์ จันทรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร และกองช่าง อบต.ข้าวสาร ลงพื้นที่ หมู่ 3 และ หมู่ 4 อัดยางมะตอยตามถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัย

0

อัดยางมะตอยตามถนน หมู่ 1 หมู่ 2

Posted by:

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร โดยนายดิเรก ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร มอบหมายให้ นายทวีทรัพย์ จันทรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร และกองช่าง อบต.ข้าวสาร ลงพื้นที่ หมู่ 1 และ หมู่ 2 อัดยางมะตอยตามถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัย

0

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1

Posted by:

วันที่ 2 สิงหาคม 65 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1
โดย นายดิเรก ประดิษฐ์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ข้าวสาร

0

ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

Posted by:

0