จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านเม็ก หมู่ 1 จากทางหลวงหมายเลข 2098 ถึงบ้านนายบุญสวน ไชยอยู่ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment