จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านโคกกลาง หมู่ 8 จากบ้านนางสุดารัตน์ สุนา ถึงสวนอ้อยนางคำภี ไชยยอด ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0