จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหินตั้ง หมู่ 5 จากบ้านนายพรชัย ทองอุดร ถึงนานายเสถียร จำปาสิม ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0