ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

0