ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3, 4) ประจำปี พ.ศ. 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
ได้ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3, 4)
ประจำปี พ.ศ. 2565 ไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
เจ้าของทรัพย์สินสามารถตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านได้ที่บอร์ดประกาศ บริเวณด้านหน้าห้องกองคลัง หรือติดต่อด้านในได้ที่ 😊
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

0