ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร แระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้

Posted by:

0