โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร โดยนายดิเรก ประดิษฐ์ นายกอบต.ข้าวสาร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเม็ก หมู่ที่ 1 พร้อมกันทำความสะอาดบริเวรวัดป่าธรรมวิเวก ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565

0