จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic concrete บ้านดอนหอ หมู่ 6 จาก ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment