คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 042-151234

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร คืออะไรคะ

ตอบ: “ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงสามัคคี บริการจัดการที่ดี กลุ่มสตรีพัฒนา ส่งเสริมเกษตรกรรม โน้มนำการศึกษา ยึดหลักเศรษฐกิจก้าวหน้า ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.