ดูนดอกกาบ ย่าสองนาง ณ บ้านเม็ก ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี